34. VÌ TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG TRONG MỘT GIA ĐÌNH SIÊU NHIÊN CHỈ CÓ CHA HOẶC MẸ ĐƠN THÂN


Tôi cần một người Mẹ trên Thiên đàng và một người Cha cũng ở trên Thiên đàng.

Chúa Giêsu có một người Cha thiêng liêng cũng như một người mẹ loài thụ tạo; Cha trên trời cũng như mẹ dưới đất. Tôi cũng cần như vậy. Một giáo dân là “một bé Kitô”; do đó, người Kitô hữu cần một người Cha thiêng liêng cũng như một người mẹ thiêng liêng trần thế: Mẹ Maria.

Tất cả chúng ta đều cần bản năng và khôn ngoan, lòng cảm thông và sức mạnh tiềm ẩn của những người mẹ. Đây là cách Chúa tạo dựng bản tính con người. Bản tính con người được tạo dựng ở Thiên đàng, không phải tại Hollywood hay từ Harvard. Chúng ta không nhào nặn ra bản tính; nhưng bản tính chúng ta. Các tính chất cốt lõi của bản tính không liên quan gì đến văn hóa, thời gian lịch sử, hồ sơ tâm lý, hoặc giáo phái. Và tình mẫu tử là một trong những tính chất cốt lõi đó.

Nền văn hóa của chúng ta ngày càng tiến gần đến Brave New World (xem lý do số 28), trong đó thí nghiệm Skinner Box* sẽ thay thế tình mẫu tử. Ngày nay, Giáo Hội chú trọng đến Mẹ Maria hơn bao giờ hết vì thật sự chúng ta đang cần Mẹ hơn bất cứ lúc nào.

Mẹ có nhiều danh hiệu, nhưng danh hiệu chính và chủ yếu là “mẹ”, “Mẹ được Chúc Phúc”, “Mẹ Thiên Chúa”.

Các bà mẹ thường có khuynh hướng tổng hợp. Họ gắn kết mọi người lại với nhau, vì họ biết cách gần gũi với một người khác (những đứa con trong lòng) một cách mật thiết hơn bất kỳ người đàn ông nào. Đức Maria tổng hợp tất cả các mối quan hệ với Thiên Chúa, với cả Ba Ngôi vị thần linh, một cách hoàn hảo: con gái với Cha, mẹ với Con, và hôn thê với Thánh Thần. Cả ba mối quan hệ đó đang gặp khủng hoảng trong nền văn hóa hiện nay trong đời sống phụ nữ.

Giáo hội không những trả lời cho nền văn hóa qua Đức Maria; Giáo hội cũng cho tôi câu trả lời qua Mẹ nữa. Tất cả những gì tôi cần biết là sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan của Mẹ chỉ bao gồm một chữ: fiat (Lc. 1:38); hoặc dài hơn: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga. 2:5), bởi vì sự khôn ngoan đó chỉ một Lời, Lời của Chúa, và Mẹ hoàn toàn thấu suốt. Người Tin lành sợ Đức Maria lôi kéo tôi ra khỏi Đức Kitô cũng giống như sợ Đức Kitô lôi kéo tôi khỏi Chúa Cha. Toàn bộ cuộc khổ nạn và việc làm của Đức Maria – chính xác 100 phần trăm, không sai một ly – là để hướng tôi đến với Đức Kitô, để kết hợp tôi với Con thánh thiêng của Mẹ. Và Mẹ sẽ miệt mài không ngưng nghỉ cho đến khi, bằng tình yêu mạnh mẽ và lời cầu bầu của Mẹ, đem hết tất cả những người con thân yêu ở trần gian về với Con của Mẹ.


* hộp chứa nhiều ngăn, sáng chế năm 1930 của nhà khoa học hành vi Burrhus Skinner dùng để theo dõi hành vi và phản ứng của động vật (chuột, thỏ, bồ câu), tương tự như thí nghiệm con chó của Pavlov. Kết quả trên động vật có thể áp dụng vào con người. https://practicalpie.com/skinners-box-experiment/

 

(còn tiếp)


  Peter Kreeft, Giáo sư Tiến sĩ Triết
  Hạ Ngôn dịch

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.