40. VỈ CHÚA GIÊSU Ở ĐÓ, TRONG GIÁO HỘI, LÀ NHIỆM THỂ CỦA NGÀI


Và Giáo hội là nơi tôi gặp Chúa và là Chúa của tôi, điều tuyệt đối và không thể chuyển nhượng cho bất cứ ai suốt trọn đời tôi.

Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi, tất nhiên, theo một cách nào đó; nhưng hiện diện không có nghĩa chỉ là hiện diện; vì hiện diện có nhiều loại và mức độ khác nhau. Ngài hiện diện trong chính Ngài hơn trong bất kỳ tạo vật nào; Ngài hiện diện trong những sinh vật có linh hồn lý trí nhiều hơn là hiện diện trong những sinh vật khác; Ngài hiện diện trong những người tốt và đầy lòng mến, trong những việc làm tốt chan chứa yêu thương hơn là hiện diện trong những điều xấu; Ngài hiện diện trong những người được rửa tội, những người có đức tin, những người được cứu rỗi – đó là những người (chỉ một mình Thiên Chúa biết rõ) đang hưởng phúc trong tình trạng ân sủng – hơn là hiện diện trong những người khác. Ngài hiện diện trong bảy bí tích của Giáo hội nhiều hơn trong các bí tích khác (chẳng hạn như nước thánh và các biểu tượng) mặc dù Ngài hiện diện trong mọi sự liên quan đến bí tích và theo một nghĩa nào đó, mọi sự đều là bí tích; và Ngài hiện diện trong Bí tích Thánh Thể một cách trọn vẹn và chân thực như Ngài hiện diện trên đường phố mờ bụi ở Giêrusalem và trên những mảnh vỡ đẫm máu của Thập giá.

Nguồn sáng đỏ tôn nghiêm leo lét cháy là ngọn nến trên cửa sổ nhà tôi, ngọn lửa hồng rực sáng trong lò sưởi phòng khách, nơi duy nhất tôi thực sự sống. Ngài là lửa. Giáo hội là lò sưởi, nơi ngọn lửa cháy rực sáng, tỏa hơi ấm. Mọi tín lý, mọi luật luân lý, mọi bí tích, mọi lời cầu nguyện, mọi bài giảng, mọi Kinh thánh, mọi bài thánh ca, mọi thớ gỗ của hàng ghế quỳ trong nhà thờ, và ngay cả từng xu nằm trong giỏ xin tiền… tất cả đều quy về ngọn lửa đó, chính là Người.

Nếu điều đó không đúng, nếu Giáo hội chỉ đơn thuần là một tổ chức của con người chứ không phải là một thực thể thần thánh, thì đó là một trò lừa dối, gian trá, ngụy biện, ảo tượng, hư cấu hoặc trò đùa dai, và, bắt chước Flannery O'Connor, tôi nói, "ma tha quỷ bắt hết đi!"

Nhưng nếu đó là sự thật, tôi xin thưa, với thân xác (Giáo hội) cũng như Đầu (Đức Kitô), "Lạy Chúa, và Chúa của con."

Những người Tin lành xem Giáo hội là một loại ngẫu tượng ở trần gian. Tại sao họ sai? Bởi vì thân không thể không có đầu, và Đầu không thể không có thân.

                                                                           *****

 

  Peter Kreeft, Giáo sư Tiến sĩ Triết
  Hạ Ngôn dịch

 

 

 

 

 

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.