Ảnh Eo gió,Nhơn lý,Quy nhơn.

Sóng xô vô tận,
Chen lấn vỗ bờ,
Bến đời chơ vơ,
Ta còn nguồn thơ,
Và nỗi mong chờ...


Âm còn vang vô tận,
Hận đá buồn nghìn năm,
Đêm còn mãi tối tăm,
Dáng một lằn sao băng,
Hay một đời ăn năn.

Loc Bach
Bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.