Bay đi một cánh chim xa
Dù rằng cánh mỏi, dù xa ngút ngàn
Đường mây vốn dĩ thênh thang
Đừng lo cánh gió buộc ràng dấu chim

Người ơi đừng mải trông tìm
Khi rơi bóng ảo máu tim sôi trào
Bay đi bảo tố... nghiêng chao
Đã sân si, thì lòng nào hải kinh

Người ơi, tình cứ ru tình
Chân trời xanh thẳm chúng mình cùng bay
Biết rằng ngày sẽ cạn ngày
Đêm sâu có tới, chặt tay sợ gì

Trót là ta: cánh Thiên Di
Cô đơn bến mộng, lạ kỳ cỏi thơ...
Chỉ xin người chớ ơ hờ
Khi tim ta chảy máu thơ dâng đời

Phú Yên 12-2014

  Thiên Di Phạm Văn Tòng
Bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.