Bước chân xuống, phố - xuân - thì
Tôi, em như lại bước đi của ngày...
Còn ôm nắng mới trên tay
Và vai chưa nặng, chưa bày tro than
Bước chân xuống, phố - bàng - hoàng
Nửa mê nửa tỉnh, chợ tan phiên chiều
Mái đời đã phủ xanh rêu
Nắng - mưa - bùn - bụi, cũng nhiều tà dương

Nắm tay qua một con đường
Làm sao qua khỏi trùng - dương - đêm - ngày
Xa nhau một nửa vòng quay
Là xa của kiếp đọa đày chia phân.

  Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.