Tình Sử Huyền Trân

alt

-    Chương 20    -
Trầm luân xóa sạch - Cởi mối hàm oan
Công Chúa Huyền Trân qui y tại chùa Nộn Sơn
Mở lòng từ bi cứu nhân độ thế.

*
1.                 Từ khi Công Chúa Huyền Trân
2.                 Giã từ đất Phật Trúc Lâm hồi triều
3.                 Biệt cung khép kín buồng thêu
4.                 Sang chùa Tư Phúc sớm chiều câu kinh

Xem tiếp...

alt

                        -   Chương 18   -
Tuyệt huyền khan lệ - Khoác áo nâu sòng
Phương Dung kể chuyện sang Chiêm
Tiên Dung tan vỡ mộng lòng  quyết ý đi tu.

*
1.                Phương Dung từ trở lại quê
2.                Mẹ Cha đoàn tụ đề huề chị em
3.                Cùng Tiên Dung thức trắng đêm
4.                Kể nhau nghe chuyện sang Chiêm kinh hoàng

Xem tiếp...

 alt                           
-    Chương 17    -
Ngàn năm bia miệng - Khải ngộ lòng Thiền
Huyền Trân trở lại Yên Tử được Đại Sĩ điểm hóa.
Dọc đường nghe tiếng thị phi trong dân gian.

*
1.                 Mưa rơi chiều nay mưa rơi
2.                 Mưa giăng giăng kín khung trời quạnh hiu
3.                 Mưa rơi từng tiếng rơi đều
4.                 Nghe buồn như nỗi tịch liêu trong lòng

Xem tiếp...

alt
                   -    Chương 16    -
Trở về cố quốc - Lệ nhỏ cữa Tư Dung
Huyền Trân nằm bệnh tại Hóa Châu
Khắc Chung gởi quân cứu Đa Da không thành
Cữa Tư Dung, Huyền Trân nhỏ lệ .
*

1.                Vó câu Đại Việt quá quan
2.                Kịp thời cứu toán lâm nàn vượt sông
3.                Trải bao kinh hiểm trùng trùng
4.                Đến nơi Công Chúa lịm trong mê trầm

Xem tiếp...

alt                  
                  -    Chương 15    -
Kinh hiểm trùng trùng - Bỏ thây xứ lạ
Văn Quân cùng các Điện tiền võ sĩ tiêu diệt đám thổ phỉ Chiêm Thành
cứu thoát Huyền Trân.  Cả đoàn quân cảm tử bỏ thây nơi xứ lạ.    

*
1.     Bấy giờ tại trấn biên thành
2.     Có tên tộc trưởng nổi danh kiêu hùng
3.     Quyết không sống kiếp phục tùng
4.     Họp dân La Thủy, Đà Bồng1  mấy thôn

Xem tiếp...

alt                      
           -    Chương 14    -
Nhỏ lệ hồi tôn - Họa vô đơn chí
Khắc Chung cứu thoát Huyền Trân tại cửa Thị Nại
Gặp bão dạt vào cửa sông Trà Bồng. Huyền Trân lâm trọng bệnh.

*
1.    Đông sang vừa hết tháng mười
2.    Vua Chiêm tiếp đón đoàn người viếng tang
3.     Khắc Chung dẫn sứ bộ sang
4.     Vừa tăng vừa tục, hội đàm cùng nhau

Xem tiếp...

alt
Mẫu Nghi Chiêm Quốc

         
                                 -  Chương 12    -
Mộng lớn chưa thành - Ngọn lửa nghiệt oan
Chế Mân đột ngột băng hà. Dân Chiêm nhỏ lệ
Hỏa đàn thiêu xác, Huyền Trân được hoãn chờ ngày khai hoa.

*
1.     Xuân tàn sen ngát hương hoa
2.     Ve sầu vừa cất tiếng ca gọi hè
3.     Từ ngày có Hoàng Hậu về
4.      Nhân dân Chiêm Quốc hả hê tiếng cười

Xem tiếp...

  alt             
                
Co ro bầu rượu – Gác kiếm chung tình
Thăng Long kiếm khách ôm mối tình sâu
Bến My Lăng đưa khách, âm thầm bảo vệ người yêu.

*
1.      Sau khi hộ giá về rồi
2.      Văn Quân vội lặng lẽ rời Kinh Đô
3.      Lao thân vào kiếp sông hồ
4.      Tìm quên túy lúy trong vò rượu cay

Xem tiếp...

 alt
                               -    Chương 10   -
So Long sánh Phượng – Đáng bậc Mẫu Nghi
Huyền Trân đẹp duyên cùng Chế Mân
Ra sức giúp Vua cải thiện đời sống dân Chiêm Thành

*
1.      Biển trời một cõi thênh thang
2.      Cây xanh bóng núi cát vàng bãi dương
3.      Thị Nại1  chìm trong màn sương
4.      Thuyền ghe tấp nập căng buồm gió đông

Xem tiếp...

                      -     Chương 9    -
Nước non ngàn dặm - Giọt lệ phân kỳ
Đưa dâu bịn rịn. Huyền Trân ngàn dặm theo chồng
Nhỏ lệ phân kỳ, toàn dân Đại Việt ngùi thương.

*
1.     Tin buồn lan rộng khắp nơi
2.     Triều đình tất bật tiễn người ra đi
3.      Hôm nay Công Chúa vu qui1
4.      Hoàng thành lộng lẫy tinh kỳ tung bay

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.