-    Chương 1    -

Hùng sử nước nhà – Nam hùng nữ liệt
*

1.    Giở trang hùng sử nước nhà
2.    Vua Hùng1  dựng nước,Triệu Đà2  xưng Vương
3.    Bắc Nam vạch một biên cương
4.    Dựng nền độc lập tự cường oai linh
5.    Âu ca một thuở thanh bình
6.    Đàn chim Lạc Việt vươn mình bay cao
7.    Rồng Tiên vật tổ tự hào
8.    Một dòng chính khí thấm vào máu xương


alt
Mặt trống đồng Ngọc Lũ - Lạc Việt

9.    Nấu nung ý chí quật cường
10.    Nam hùng, nữ liệt tấm gương sáng ngời
11.    Thịnh suy xoay chuyển cơ trời
12.    Hết thời thạnh trị tới hồi can qua
13.    Giữa cơn lửa đỏ nước nhà
14.    Tuốt gươm cân quắc3  Hai Bà4  xưng Vương
15.    Quyết lòng diệt giặc Bắc phương
16.    Trước thành tế sống chồng, dương ngọn cờ
17.    Vì tổ quốc lập lời thề
18.    Đuổi quân Hán khỏi cõi bờ nước Nam
19.    Ba năm dựng nghiệp rỡ ràng
20.    Ngàn năm danh tiết Hát Giang còn truyền
21.    Cho hay dẫu phận thiền quyên5
22.    Vì non sông chút tình riêng cam đành
23.    Đánh giặc Ngô cứu dân lành
24.    Nhụy Kiều nữ tướng6  nêu danh núi Tùng
25.    Gương xưa khí phách kiêu hùng
26.    Ngày nay kỳ nữ chữ trung kém gì
27.    Tình non nước - nợ Ô - Ly7
28.    Đẩy đưa thân gái ra đi dặm ngàn
29.    Danh Công Chúa - phận hồng nhan
30.    Vì ai ? nặng gánh giang san một mình

Vũ Thanh


Chú thích:

118 đời Vua Hùng (con của Lạc Long Quân (Rồng) và Mẹ Âu Cơ (Tiên) gọi là Họ Hồng Bàng) là quốc tổ dựng nước của dân tộc Lạc Việt
2Triệu Đà vốn người huyện Chân Định, quận Hằng Sơn , đời nhà Tần (ngày nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc), Trung Quốc, là người di cư xuống miền nam và  lập nên nước Nam Việt. Triệu Đà là vua thứ nhất và là hoàng đế thứ nhất của nước Nam Việt, trị vì khoảng từ năm 207 trước Công Nguyên đến năm 137 trước Công Nguyên, xưng là Nam Việt Vũ Vương hay là Nam Việt Vũ Đế. (Bách Khoa Toàn thư mở -BKTT mở - Wikipedia
)
3Cân quắc: giống như chữ Anh thư dùng để chỉ các phụ nữ trung can nghĩa đảm .
4Trưng Trắc sinh năm Giáp Tuất (năm 14 sau Tây Lịch), quê ở Mê Linh (Yên Lãng, Phúc Yên,  nay thuộc vùng Hạ Lôi, Yên Lãng, Vĩnh Phú). Cha là Trưng Định, làm quan Lạc Tướng ở huyện Mê Linh. Mẹ là bà Man Thiên, tức Trần Thị Đoan, dòng dõi Hùng Vương. Năm 39 Tô Định bắt được Thi Sách chồng của Trưng Trắc. Thù nhà hận nước Bà đã cùng em là Trưng Nhị  dựng cờ khởi nghĩa tấn công Luy Lâu thành. Thái thú Tô Định đem Thi Sách lên thành bảo Bà lui binh nếu không sẽ giết Thi Sách. Bà đành gạt lệ tế sống chồng trước cổng thành rồi hạ lệnh tấn công. Trong một thời gian ngắn Hai bà đã đánh tan giặc nhà Hán, chiếm lại 65 thành trì,  đuổi Thái Thú Tô Định chạy về Tàu . Trưng Trắc lên ngôi vua, tự xưng là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh chấm dứt 150 năm Bắc thuộc lần thứ nhất (111 trước Tây Lịch đến 39 sau Tây Lịch). Trưng Trắc lên ngôi vua, phong cho Trưng Nhị làm Bình Khôi Tướng Quân, nắm giữ toàn thể quân lực. Năm 41 Nhà Hán cử Phục Ba tướng quân Mã Viện sang đánh. Hai Bà cô thế đành trầm mình tuẫn tiết ở Hát Giang . (BKTT mở)
5Thiền quyên: Đẹp đẽ, óng ả. Chỉ nét đẹp của người phụ nữ.
6Nhụy Kiều nữ tướng quân: Tức Bà Triệu . Bà tên thật là Triệu Thị Trinh, sinh ngày 2 tháng 10 năm Ất Tỵ (225) tại miền núi Quân Yên (hay Quan Yên), quận Cửu Chân (nay thuộc xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Năm Mậu Thìn (248), thấy quan lại nhà Đông Ngô (Trung Quốc) tàn ác, dân gian khổ sở, Bà Triệu bèn bàn với anh là Triệu Quốc Đạt việc khởi binh chống lại. Lúc đầu, anh bà không tán thành nhưng sau chịu nghe theo ý kiến của em. Khi ra trận, Bà Triệu mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi và được tôn là Nhụy Kiều tướng quân. Bà chống đỡ với quân Đông Ngô được năm sáu tháng thì thua. Bà Triệu đã tuẫn tiết trên núi Tùng (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vào ngày 21 tháng 2 âm lịch năm Mậu Thìn (tức ngày 1 tháng 4 năm 248), năm 23 tuổi. (BKTT mở)
7Tức hai châu Ô và châu Lý của Chiêm Thành, Vua Chế Mân đã dùng làm sính lễ để xin cưới Công Chúa Huyền Trân con gái út của Vua Trần Nhân Tông.

  

Bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.