Truyện Dài & Truyện Thơ

alt

“Trời mưa ướt ngọn đòng đòng
Công Chúa lấy chồng sao phải sang Chiêm
Trời mưa ướt đọt chuối xiêm
Nàng sang Chiêm để ấm êm muôn nhà”

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Tình Sử Huyền Trân
Số bài viết:
19
Khuya Hoang
Số bài viết:
18
Con Đường Nào Em Đi
Số bài viết:
14
Những Mùa Xuân Chín
Số bài viết:
14

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.