Trước hết mình xin được bắt đầu danh sách các Thầy Cô, Soeur đã dạy lớp mình, khóa 1964-1970 . Xin các bạn lớp Pháp văn góp phần vào, vì mình cũng không thể nào nhớ hết được, cũng đã hơn bốn mươi năm, trí nhớ cũng cùn nhụt mất rồi. Mong các Soeur và Thầy Cô thông cảm nếu con có sai sót tên ai.

Các bạn ở những năm khác xin dùng phần Nhận Xét ở cuối bài mà bổ xung thêm dùm các Soeur và các Thầy Cô đã dạy các bạn.

Soeur Christine: Tóan, Lý
Soeur Feliciene: Văn
Soeur Goretti: Anh Văn
Soeur Jane Francois: Nhạc
Soeur Josepha: Vạn Vật, Lý Hóa
Soeur Lý: Toán, Lý Hóa
Soeur Madeleine: Nữ công
Soeur Modestine: Anh Văn
Soeur Simone: Pháp Văn
Soeur Sophie: Vạn Vật

Cô Nguyễn Thanh Yến ( Vợ Thầy Khanh): Pháp Văn

Linh Mục JB Hoàng Trọng Xuân: Anh Văn

Thầy Bùi Tấn Ba: Công Dân
Thầy Cảnh ( không nhớ họ ): Toán
Thầy Lâm Quang Tuyến: Toán
Thầy Nguyễn Minh Tâm: Sử Địa
Thầy Nguyễn Mộng Giác: Văn
Thầy Nguyễn Văn Đỉnh: Công Dân
Thầy Nguyễn Văn Độ: Toán
Thầy Nguyễn Văn Tùng: Vạn Vật
Thầy Nguyễn Văn Xuân: Sử Địa
Thầy Phạm Ngọc Quan: Lý Hóa
Thầy Phan Lục Tú: Văn
Thầy  Robert Lessila: Anh Văn
Thầy Tạ quang Khanh: Anh Văn
Thầy Trần Tử Viên: Anh Văn
Thầy Vũ Linh Châu: Văn, Sử Địa


Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.