Tôi cài hoa trắng đã mấy năm
Vu Lan nhớ mẹ muốn về thăm
Muốn thắp nén nhang trên mộ mẹ
Nửa vòng trái đất, mẹ xa xăm

Tôi cài hoa trắng lòng nhớ nhung
Về thăm mộ mẹ được một lần
Đồi cao lững thững làn mây trắng
Vi vút thông reo dạ bâng khuâng

Vu Lan nầy tôi ở phương xa
Về chùa lạy Phật, nhận đóa hoa
Trân trọng tôi cài bên ngực trái
Tim tôi thổn thức nhớ mẹ cha.

  Nguyễn Trác Hiếu
Florida, Vu Lan 2016
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!