alt

 

alt

Nhạc_phẩm Điệu Ca sĩ Audio
1.Lý tình quê
Ballade Quang Minh
2.Chim bay Valse Vy Thảo
3.Tình hồng đơn côi Disco Nguyễn Lộc
4.Tình thu không tàn Slow-suft Thuỳ Dung
5.Họp bạn trường xưa Bolero Nhã ca- Xuân Khôi
6.Tình yêu vô cùng Slow
Linh Linh
7.Mùa Xuân sóng dậy tình xưa
Rumba- Chachacha
Hồ Hoàng Thương
8.Biển sóng buồn Slowrock
Thái Thụy Linh
9.Cha con người hành khất Boston Bảo Vân
10.Nhớ quê ngoại Quy Nhơn Valse
Thanh Thanh
11.Hãy yêu và hãy khóc Slow-surf
Hồ Hoàng Thương
12.Bước chân vào đời Fox-march Tốp ca

alt

 Thảo Trang
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.