Nhạc


Nhạc và Lời: Thảo Trang
Trình bày: Hồ Hoàng Thương


Xem tiếp...


Nhạc và lời: Thảo Trang
Trình bày: Mạnh Dũng 

Xem tiếp...

TrangNhạc và Lời: Thảo Trang

Trình bày: Lâm Hoàng Kiệt   


Xem tiếp...

Nhạc và Lời: Thảo Trang
Trình Bày: Hoàng Dũng 

    

Xem tiếp...

Nhạc và Lời: Thảo Trang
Trình bày: Hoàng Dũng    


Thảo Trang

Xem tiếp...

Nhạc và lời: Thảo Trang
Trình bày: Mỹ Trinh 
{play}http://www.betac.com.au/doc/music/ThaoTrang/04-AnhSaoTinhYeu.mp3{/play}

Xem tiếp...

Nhạc và lời: Thảo Trang
Trình bày:  Bích Phượng     {play}http://www.betac.com.au/doc/music/ThaoTrang/03-NuHonTrongDayTim.mp3{/play}

Thao Trang

Xem tiếp...


Thảo Trang

Nhạc và lời: Thảo Trang

Trình bày: Thái Thùy Linh  

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.