Tôi đợi em về
sông hà thanh đã cạn
tôi đợi em về
núi bà hỏa đã cháy tan hoang
tôi đợi em về
tháp đôi đổ nát
tôi đợi em về
những ngôi mộ gió
hải minh nhơn lý còn đó hàng hàng

Tôi đợi em về
mùa xuân lửa cháy
tôi đợi em về hạ nắng chang chang
tôi đợi em về
những ngày giỗ chạp
mình đứng cuí đầu tay thắp nén nhang

Tôi đợi em về
bên cầu thị nại
người đi không về
tro cốt tiêu tan

16.09.2014
  Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.