Tin Tức

Ban Đại Diện Liên Trường Quy Nhơn xin trân trọng thông báo

1. Ngày Tiền Đại Hội sẽ được tổ chức vào

- Thứ Bảy ngày 5 tháng 7 năm 2014
- Từ 4:00 PM đến 10:00 PM
- Tại tư gia CHS Trần Ngọc Anh
- Địa chỉ 1186 S. Hilda St. – Anaheim, CA 92806
- Điện thoại (714) 251 - 9112

2. Ngày Đại Hội Chính Thức sẽ được tổ chức vào

- Chủ Nhật ngày 6 tháng 7 năm 2014
- Từ 10:00 AM đến 4:00 PM
- Tại Paracel Seafood Restaurant
- Địa chỉ 15583 – 15589 Brookhurst St. – Westminster, CA 92683
- Điện thoại (714) 775 – 3077

3. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với

- Văn Công Định: (714) 907-5473
- Phạm Lê Huy: (310) 894-3085
- Võ Ngọc Uyển: (714) 319-1844
- Nguyễn Hữu Cúc: (714) 360-7593
- Tạ Phan Liên Hương: (818) 645-4853

TM. BĐD CHS LTQN

Trưởng Ban
Văn Công Định
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.