Em có biết ngày xưa
Mùa thu có cơn mưa
Ướt đẫm lá vàng rơi
Ôi thương mấy cho vừa...

Tôi có biết chuyện xưa
Qua một chuyến đò đưa
Em về qua bến lạ
Mùa đông khóc như mưa

Em có biết cây si
Trồng bên đường em đi
Dù bây giờ đã cổi
Vẫn còn dấu chia ly

Tôi có biết bây giờ
Cuộc sống nên bài thơ
Tôi- Em hai cuộc sống
Khi nhớ: vẫn thẩn thờ

Em- Tôi liệu có biết
Cánh phượng hồng tha thiết
Vẫn rụng đỏ sân trường
Nơi gói đầy yêu thương

Biết có ngày xưa không???

  Thiên Di Phạm Văn Tòng


Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.