Mùa thu đi đâu đó hỡi em
Lá vàng xếp lớp ta ra xem
Xem ai đó ngồi đếm lá thu
Tóc dài vương vấn vướng bên rèm

Thu vẫn thu, ru tình viễn mộng
Cho người về thương nhớ dòng sông
Cuốn bao nhiêu lá trôi biền biệt
Cây cội lã cành đứng ngóng trông

Thu trôi, thu đi, thu ca hát
Cho trời thu xanh màu bát ngát
Cho tôi nhớ người màu lá úa
Bổng dưng chùn chân thời lưu lạc...

Mùa thu về đâu đó người ơi
Mà sao bóng dáng hiện bên trời
Mà sao hương cũ chưa phôi pha
Nên đó: câu ca cũ nghẹn lời

Mùa thu đi đâu đó hở Trâm
Bốn mươi năm thu mải khóc thầm
Lá rơi, lá úa, lá vàng khô
Bên rừng đâu đó Nai trầm ngâm...

  Thiên Di Phạm Văn Tòng
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.