Mong manh thương nhớ mong manh
 Gom hương góp nhớ để dành mai sau
 Mớ tóc mây nay phai màu
 Lơ phơ như ngọn cỏ lau bên đồi

 Thương tôi ai nói thương tôi
 Thật không hay chỉ nói rồi lại quên
 Đa đoan chở mộng lênh đênh
 Thuyền xưa lật úp biết đền ai đây?

 Nước kia in bóng hao gầy
 Sông kia vẫn chảy chở đầy suy tư
 Chim bay xoãi cánh tạ từ
 Mây trôi về cõi không hư nhạt dần

Thương thân tôi lại thương thân
Lần đi...cho hết đường trần...lần đi
Thiên di mỏi cánh thiên di
Dư hương còn chút kiêu kỳ cho ai?

Thương hoài một lọn tóc mai
Một con mắt liếc chia hai lối mòn
Chon von bóng đang chon von
Nghìn năm tiếng hát vẫn còn trong tôi

   Thiên Di Phạm Văn Tòng
(Nha Trang mùng 8 tháng giêng)
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.