Thời niên thiếu, tôi mơ làm phi công
Cỡi con chim sắt, đánh trả thực dân
Ngày ngày dội bom đốt phá làng mạc
Từ phương Tây đến, xâm lấn Việt Nam
Tuổi thơ của tôi trong những năm kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 5
(Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên)

Thời trung học, tôi mơ làm phi công
Tung mây lướt gió, ngang dọc tầng không
Thõa chí nam nhi, tang bồng hồ thỉ
Giữ yên quê mẹ, bảo vệ non sôngĐậu bằng Tú Tài, tôi vào Không Quân
Đậu vào Y Khoa, tôi càng phân vân
Đành bỏ áo bay, chọn áo choàng trắng
Xem nặng chữ hiếu, vâng lời phụ thân

Y sĩ, tôi lại mơ làm phi công
Chẳng vì sắc đẹp tiếp viên hàng không
Những cánh hoa tươi nở khắp thế giới
Mà vì nuối tiếc giấc mơ phi công.


Nữ Tiếp Viên Hàng Không Quốc Tế

Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, 4 tháng 10 năm

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.