Thôi anh đừng đếm lá
Dẫu gì đã sang thu
Đã úa vàng như thế
Và ngày ấy xa mù...

Mùa như mùa rơi lá
Thu như thu để vàng
Tình như tình đã úa
Em trong mùa thu sang

  Hoàng Phước

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.