Tin Tức

Chúng tôi, toàn thể Cựu học sinh Trình Vương. Vô cùng thương tiếc báo tin

Soeur Anna Nguyễn thị Thu Hương ( soeur Jane Francois)
Sinh năm 1937
Đã được Chúa gọi về vào lúc 2 giờ sáng ngày 12/12/2019 tại nhà Hưu Dưỡng của Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị ở Gềnh Ráng
Nghỉ thức tẩm liệm vào lúc 19 giờ cùng ngày
Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 14:00 ngày 13/12/2019 tại Nhà Nguyện của Nhà Hưu Dưỡng
Sau đó sẽ được an táng tại nghĩa trang Bùi Thị Xuân
TP Qui Nhơn

Xin thông báo đến toàn thể các thầy cô và cựu học sinh Trình Vương được biết để thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Soeur sớm về Hưởng Thánh Nhan Chúa. Đại điện CHS Trinh Vương Qui Nhơn đồng khấp báo.

  Maria Phạm Thị Thu

* Các CHS Trinh Vương nếu có thẻ được xin làm tuần Cửu Nhật bằng cách lần mỗi ngày một chuỗi Mân côi hay chuỗi Lòng Chúa Thương Xót trong 9 ngày liên tiếp để cầu nguyện cho linh hồn Anna của Sr Jane nhé
Cám ơn tất cả mọi người



Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.